Natura2000
Galerija

Livade i pašnjaci
Prirodni ekosistemi zapadne Rumunije
Šibljaci
Šume
Slatine
Vodena stanista
Kamenjari
Retke biljne vrste Karpata
Divlje orhideje Karpata
Visokoplaninska tresetišta
Ako zelite vise informacija o fotografijama sadrzanim u galerijama kao i o fotografijama sa sajta WildCarpathianGarden (kad i gde je fotografisano, koja vrsta stanista u skladu sa mrezom Natura2000, koja je maksimalna rezolucija i kvalitet fotografije, itd.) molim Vas, slobodno mi pisite.  
©   WildCarpathianGarden
Fitocenoza - Ekosistem. Pojam ekosistem (oikos gr.=kuca, domacinstvo, systematos gr.=sistem), po Tanslijevom shvatanju (1935), predstavlja funkcionalnu povezanost, posebno troficku, izmedju zivih bica i okolne sredine, povezanost koja deluje kao ujedinjujuci cinilac biotopa i biocenoze. Isto ga definise i Botnariuc (1985): kao elementarnu organizacijsku jedinicu ekosfere, sposobnu da autonomno obezbedi protok energije kao i permanentno recikliranje materije (Cristea, 2004).
Fotografije sadrzane u donjim galerijama, realizovane su u prirodnim ekosistemima zapadne Rumunije.