Consultanta
biodiversitate


Consultanta
de mediu
Conservarea
biodiversitatii
Inventarierea
speciilor si a
habitatelor naturale

Cartarea
habitatelor Natura2000

Monitorizare
specii si habitate

Evaluarea starii
de conservare

Masuri si solutii
de conservare

Din respect pentru natura salbatica a Carpatilor
© WildCarpathianGarden