Habitate naturale
Servicii oferite
Principalele servicii oferite in domeniul biodiversitatii sunt urmatoarele:
Servicii de cercetare stiintifica
Inventarierea speciilor de plante si animale salbatice (realizare studii de inventariere si evaluare a starii de conservare a speciilor si habitatelor precum si recomandari de management)
Inventarierea asociatiilor vegetale si a habitatelor naturale
Inventarierea si evaluarea starii de conservarea specilor de importanta comunitara si/sau nationala
Cartarea habitatelor naturale
Identificarea speciilor protejate (conform listelor rosii nationale si internationale si conform retelei Natura 2000)
Inventarierea si evaluarea starii de conservare pentru habitate naturale si specii de plante si animale salbatice (de importanta comunitara si/sau nationala)
Identificarea amenintarilor actuale si potentiale si stabilirea masurilor de management in vederea mentinerii intr-o stare favorabila de conservare a speciilor si habitatelor de importanta comunitara si/sau nationala
Stabilirea metodelor si protocoalelor de monitorizare in vederea evaluarii succesului masurilor de management propuse in mentinerea starii favorabile de conservare a speciilor si habitatelor de importanta comunitara si/sau nationala
Inventarierea si monitorizarea biodiversitatii inainte de inceperea lucrarilor de constructii, pe durata lucrarilor de constructie si pe durata functionarii obiectivelor economice
Studii de impact si Studii de evaluare adecvata pentru proiecte sau activitati desfasurate in ariile protejate sau in vecinatatea acestora
Realizarea sudiilor de reabilitare / reconstructie ecologica pentru terenuri degradate


Biodiversitate
Consultanta spatii verzi si gradini
Venim in intampinarea celor ce doresc un spatiu verde mai altfel, mai natural, mai salbatic.

©  WildCarpathianGarden
Pentru mai multe detalii, va rugam sa accesati linkuri de mai jos (Alpinarium si Orchidarium)