Prirodna stanista
Usluge
Usluge koje pruzamo u oblasti istrazivanja biodiverziteta (iskljucivo za Rumuniju):
Naucno istrazivanje
Popis biljnih i zivotinjskih vrsta (realizacija popisnih spiskova vrsta, pracenje trenutnog stanja vrsta i stanista kao i preporuke za odgovarajuce upravljanje zasticenim podrucjem)
Inventarisanje biljnih zajednica i prirodnih stanista
Inventarisanje i procena trenutnog stanja vrsta od nacionalnog i evropskog znacaja
Kartiranje prirodnih stanista
Identifikacija zasticenih vrsti u skladu sa nacionalnim i medjunarodnim crvenim knjigama (listama) kao i u skladu sa mrezom Natura 2000
Inventarisanje i procena stanja zastite prirodnih stanista, retkih biljnih i zivotinjskih vrsta (od nacionalnog ili evropskog znacaja)
Identifikacija postojecih i potencijalnih pretnji kao i odredjivanje mera za adekvatno upravljanje (odrzavanje povoljnog stanja vrsta i stanista od nacionalnog ili evropskog znacaja)
Odredjivanje metoda i protokola za monitorisanje u cilju procene uspeha predvidjenih mera upravljanja i odrzavanja povoljnog stanja vrsta i stanista od nacionalnog i Evropskog znacaja  
Inventarisanje i monitoring vrsta pre zapocinjanja, tokom i posle zavrsetka radova kao i tokom funkcionisanja privrednih subjekata
Realizacija Studija procene uticaja na zivotnu sredinu i Studija izvodljivosti za projekte ili aktivnosti koje se odvijaju u samom zasticenom podrucju ili u njegovom susedstvu
Realizacija Studija za ekolosku obnovu degradiranih zemljista


Biodiverzitet Rumunije
Savetovanje po pitanju zelenih povrsina i basti
Izlazimo u susret svima onima koji zele drugacije zelene povrsine, prirodnije i divlje.

©  WildCarpathianGarden
Za vise detalja, kliknite na donje linkove (Alpinarium si Orchidarium)